ID bài viết : 00156960 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Tôi đã kết nối thành công một thiết bị loa đầu tiên bằng NFC với thiết lập âm thanh không dây nhưng dường như không thể ghép cái thứ hai.

Tôi đã kết nối thành công một thiết bị loa đầu tiên bằng NFC với thiết lập âm thanh không dây nhưng dường như không thể ghép cái thứ hai.

    Theo thiết bị di động, các thiết lập của bạn và môi trường mạng, bạn có thể không thể để ghép loa thứ hai của bạn với thiết bị di động trong ứng dụng SongPal bằng NFC.

    Nếu gặp trường hợp, vui lòng thực hiện các thủ tục ghép nối Bluetooth bằng tay với loa thứ hai.

    Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để thêm loa vào SongPal, vui lòng xem bài này .