ID bài viết : 00151049 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera) chỉ hiển thị màn hình màu trắng.

    • Thoát và khởi động lại trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera).
    • Rút dây nguồn (dây dẫn chính) của Tivi khỏi ổ cắm trên tường, sau đó cắm lại.
    • Hãy thực hiện cập nhật phần mềm Tivi lên phiên bản mới nhất, tham khảo trang sau.
      Cách cập nhật phần mềm.