ID bài viết : 00151051 / Sửa lần cuối : 25/07/2018

Trình duyệt Internet Browser (Opera Browser) không hiển thị bình thường khi zoom vào trang.

Trình duyệt Internet Browser (Opera Browser) không hiển thị bình thường khi zoom vào trang.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hiện tượng này có thể xảy ra khi trang vượt quá bộ nhớ có sẵn trong trình duyệt Internet (Opera Browser).

Để giải quyết, xin vui lòng thoát ra và khởi động lại trình duyệt Internet của bạn (Opera Browser).