ID bài viết : 00151047 / Sửa lần cuối : 23/07/2018

Music embedded và các định dạng tập tin nào có thể phát lại với trình duyệt internet trên TV (Opera Browser)?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Music embedded và các định dạng tập tin nào có thể phát lại với trình duyệt internet trên TV (Opera Browser)?

Không hỗ trợ Video và âm nhạc có nội dung nhúng trên Internet Browser (Opera Browser).

Bạn có thể phát các nội dung nhạc/video bằng cách sử dụng các dịch vụ sẵn có như YouTube hay Netflix. Để kiểm tra các dịch vụ có sẵn, nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa các nút và chọn All Apps.