ID bài viết : 00151047 / Sửa lần cuối : 06/07/2020

Những định dạng tập tin nhạc và video nhúng nào có thể phát trên trình duyệt Internet của Tivi (Trình duyệt Opera)?

    Nội dung video và nhạc nhúng trên trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera) không được hỗ trợ.

    Bạn có thể phát nội dung nhạc và video bằng cách sử dụng các dịch vụ sẵn có (ví dụ: YouTube, Netflix).
    Để kiểm tra các dịch vụ sẵn có, hãy làm theo các bước dưới đây.

    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn All Apps (Tất cả ứng dụng).