ID bài viết : 00152965 / Sửa lần cuối : 22/12/2017

Không thể hoàn thành cập nhật phần mềm bằng menu Tivi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có nhiều yếu tố khác nhauchẳng hạn nhưlỗi kết nối và lỗi máy chủ (không có sẵn thông tin) có thể khiến Tivi không thể hoàn tất cập nhật phần mềm.

Hãy làm theo các bước khắc phục sự cố sau.

 1. Rút phích cắm dây nguồn và cắm lại vào ổ điện hoặc tiến hành RESET (THIẾT LẬP LẠI) bằng cách tham khảo các bài viết sau:
 2. Xác nhận trạng thái mạng của Tivi bằng cách làm theo các bước sau:
  • Đối vớiAndroid TV
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn HELP (TRỢ GIÚP).
   3. Chọn Internet connectivity symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).
  • Dành cho các mẫu Tivi năm 2014
   1. Nhấn nútHOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chuyển đến Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng).
   4. Chọn Thiết lập mạng.
   5. Chọn Xem cài đặt và trạng thái mạng (View Network settings and status).
   6. Chọn Kiểm tra kết nối (Check Connection).
   7. Chọn Có (Yes).

  LƯU Ý: Đảm bảo rằng truy cập nội bộ và truy cập internet trên Tiviổn định và tính năng Physical Connection (Kết nối thực) hoặc Wireless Device on TV (Thiết bị không dây trên Tivi) được đặt thành OK hoặc Found (Tìm thấy).
  Nếu bạn không thực hiện được bước này, hãy thiết lập lại kết nối.

  Để biết chi tiết về các phương pháp kết nối mạng, hãy tham khảo câu hỏi thường gặp sau.


 3. Tiến hành cập nhật phần mềm một lần nữa.

  LƯU Ý: Nếu thông báo chẳng hạn như New software version is not detected (Không phát hiện thấy phiên bản phần mềm mới) xuất hiện, hãy đợi một lát, rồi thử cập nhật phần mềm một lần nữa.

 4. Nếu bạn vẫn không thể cập nhật được, hãy thử cập nhật thủ công bằng cách tải phần mềm mới trên trang web hỗ trợ của Sony về thiết bị lưu trữ USB.