ID bài viết : 00151564 / Sửa lần cuối : 17/04/2019In

Sau bước Thiết lập ban đầu, tôi đã bắt đầu cập nhật phần mềm, nhưng dường như quá trình cập nhật không kết thúc.

    Quá trình cập nhật phần mềm sẽ mất khoảng 15 đến 30 phút.
    Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi có mũi tên đang quay hiển thị trên màn hình.

    Nếu vẫn chưa có mũi tên đang quay nào xuất hiện trên màn hình, hãy nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa để quay về màn hình trước, tại đó bạn có thể chọn Update later (Cập nhật sau) để bắt đầu sử dụng Tivi.
    Trong trường hợp này, vào lần tiếp theo bạn bật Tivi, màn hình cập nhật phần mềm sẽ hiển thị và bạn có thể tiến hành cập nhật.