ID bài viết : 00178486 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Cách truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman bằng máy tính.

  Trang này giới thiệu cách chuyển nhạc sang máy nghe nhạc Walkman.
  Chọn phương thức phù hợp với môi trường và mục đích sử dụng của bạn.

  QUAN TRỌNG: Các ứng dụng phần mềm và phương thức truyền có thể khác nhau tùy theo mẫu máy nghe nhạc Walkman.
  Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy nghe nhạc Walkman.

  Truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman bằng phần mềm Sony

  Sử dụng phần mềm Sony để quản lý và truyền nhạc vào thiết bị Walkman.

  Music Center for PC (Windows)
  Content Transfer (Mac)

  Lưu ý:

  1. Hỗ trợ cho phần mềm Media Go đã kết thúc. Đối với máy tính Windows, sử dụng Music Center for PC vốn là phần mềm kế thừa của Media Go.
  2. Để biết thông tin về thiết bị tương thích với phần mềm Music Center for PC, hãy tham khảo Music Center for PC — Thiết bị được hỗ trợ (Chỉ có tiếng Anh).
  3. Nếu mẫu máy của bạn không được Music Center for PC hỗ trợ, vui lòng tham khảo các phương pháp chuyển nhạc sang máy nghe nhạc Walkman khác

  Phương thức truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman khác