ID bài viết : 00236016 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Cách truyền nội dung từ máy tính sang máy nghe nhạc Walkman

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để truyền nội dung:

  1. Kết nối máy tính và máy nghe nhạc Walkman bằng cáp USB Type-C đi kèm.
   Lưu ý: Quá trình truyền có thể không thực hiện được nếu máy nghe nhạc Walkman và máy tính được kết nối bằng cáp USB Type-C sang USB Type-C của bên thứ ba. Nếu máy tính của bạn không có cổng USB Type-A và bạn cần kết nối các thiết bị bằng cáp của bên thứ ba, hãy thử các bước sau đây:
   1. Khởi động phần mềm Music Center for PC.
   2. Chọn (Menu) Tools (Công cụ) → Settings (Cài đặt)→ Device Transfer (Truyền thiết bị).
   3. Trong Transfer mode (Chế độ truyền), chọn Auto-assign transfer: The file will always be converted to AAC format and then transferred (Tự động truyền: Tập tin luôn được chuyển đổi sang định dạng AAC trước khi truyền) rồi chọn OK.
   4. Truyền nội dung sang máy nghe nhạc Walkman bằng phần mềm Music Center for PC.
  2. Khi menu Use USB for (Sử dụng USB để) hiển thị trên màn hình máy nghe nhạc Walkman, chọn File Transfer (Truyền tập tin) OK.

   Nếu menu Use USB for (Sử dụng USB để) không xuất hiện, hãy kiểm tra như sau:
   • Mở khóa màn hình Walkman.
   • Vuốt màn hình Home lên trên rồi chạm vào các mục menu theo thứ tự sau đây, (Settings) (Cài đặt) Connected devices (Thiết bị đã kết nối) USB.
   • Đảm bảo cáp được kết nối chắc chắn với máy tính.
   • Quá trình truyền có thể không thực hiện được nếu bạn dùng USB hub. Hãy đảm bảo cáp USB Type-C được kết nối trực tiếp với cổng USB của máy tính.
  3. Truyền nội dung từ máy tính sang máy nghe nhạc Walkman.
   Lưu ý: Để biết hướng dẫn chi tiết về cách truyền nội dung, hãy tham khảo phần thích hợp trong Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp):
   • Truyền nội dung từ máy tính Windows bằng phần mềm Music Center for PC (Windows)
   • Truyền nội dung bằng máy Mac
  4. Nếu truyền nội dung không thành công, có thể là do máy nghe nhạc Walkman hoặc thẻ SD không đủ dung lượng. Thực hiện theo các bước sau đây để kiểm tra dung lượng trống của máy nghe nhạc Walkman hoặc thẻ SD:
   1. Vuốt màn hình Home lên trên.
   2. Chọn (Settings) (Cài đặt) Storage (Lưu trữ).
   3. Kiểm tra dung lượng lưu trữ khả dụng của máy nghe nhạc Walkman hoặc thẻ SD (nếu có sử dụng).
  5. Nếu quá trình truyền vẫn không thành công, hãy kết nối máy nghe nhạc Walkman với một cổng USB khác trên máy tính và thử truyền lại.

  Lưu ý: Xem video để biết cách truyền nội dung: