ID bài viết : 00161009 / Sửa lần cuối : 11/04/2018In

Hướng dẫn chuyển nhạc từ Mac OS sang máy nghe nhạc Walkman.

Hướng dẫn chuyển nhạc từ Mac OS sang máy nghe nhạc Walkman.

  Bạn có thể chuyển nhạc bằng cách kéo và thả trực tiếp từ Finder trên Mac OS hoặc màn hình thư viện Music của iTunes sang thư mục MUSIC của máy Walkman của bạn.

  LƯU Ý:

  • Nếu bạn chuyển nhạc từ màn hình thư viện Music của iTunes, việc chuyển giao âm nhạc cá nhân như các tập tin riêng biệt, đúng hơn là chuyển vào một thư mục đơn với tên album.
  • Nhạc được bảo vệ bản quyền, chẳng hạn như nhạc được mua từ iTunes Store, không thể chuyển được.
  1. Kết nối Walkman với máy tinh của bạn bằng cáp USB đi kèm.
   Khi kết nối hoàn tất, biểu tượng WALKMAN (hoặc tên thẻ microSD) sẽ hiển thị trên desktop của Mac OS.

   LƯU Ý: Với Walkman có hỗ trợ thẻ microSD, bạn có thể chỉ định nơi chuyển dữ liệu cho nội dung của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm.
  2. Chọn WALKMAN trong thanh bên của Finder, sau đó mở thư mục MUSIC.
  3. Chuyển nhạc bằng một trong những phương pháp sau.
   • Chuyển từ Finder
    1. Nhấp đúp vào thư mục nơi bạn muốn chuyển nhạc vào lưu trữ trong Mac OS để mở nó.
    2. Đặt thư mục nơi bạn muốn chuyển nhạc vào lưu trữ  bên cạnh thư mục MUSIC của Walkman.
     Image
   • Chuyển từ màn hình thư viện của iTunes
    1. Bật iTunes, sau đó mở cửa sổ thư viện iTunes.
    2. Đặt thư mục nơi bạn muốn chuyển nhạc vào lưu trữ  bên cạnh thư mục MUSIC của Walkman.
     Image
  4. Kéo và thả nhạc mà bạn muốn chuyển vào thư mục MUSIC của Walkman.
   Khi nhạc mà bạn muốn chuyển được hiển thị trong thư mục MUSIC, chuyển nhạc hoàn tất.

   LƯU Ý: Nhạc và thư mục sẽ được sắp xếp theo thứ tự chữ và số. Hệ thống phân cấp có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường máy tính của bạn.
  5. Kéo và thả biểu tượng WALKMAN sang biểu tượng Trash để thoát khỏi Walkman. Khi biểu tượng WALKMAN biến mất khỏi Desktop, ngắt kết nối Walkman khỏi Mac OS.