ID bài viết : 00235992 / Sửa lần cuối : 01/03/2023In

Máy Mac không nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman khi tôi thử truyền nội dung âm nhạc

Không thể truyền nội dung sang máy nghe nhạc Walkman bằng phần mềm Content Transfer for Mac.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Máy nghe nhạc Walkman không tương thích với phần mềm Content Transfer for Mac. Để truyền nội dung âm nhạc lưu trên máy Mac sang máy nghe nhạc, bạn cần cài đặt thêm phần mềm, chẳng hạn như Android File Transfer. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần Truyền nội dung bằng máy tính Mac trong Hướng dẫn trợ giúp.

    Lưu ý:

    • Đối với dòng NW-ZX500/A100: Khi sử dụng máy tính Mac với chip M1 hoặc M2, phần mềm Android File Transfer sẽ không phát hiện máy nghe nhạc Walkman Dòng NW-ZX500/A100. Đây là một thông số kỹ thuật.
    • Đối với các mẫu Tivi khác: Bạn có thể truyền nội dung âm nhạc sang máy nghe nhạc bằng phần mềm Android File Transfer. Tuy nhiên, Sony không đảm bảo tất cả các chức năng đều hoạt động. Nếu bạn có thắc mắc về phần mềm Android File Transfer, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng.