ID bài viết : 00199839 / Sửa lần cuối : 16/10/2022In

Cách truyền âm thanh đến máy phát di động bằng cách sử dụng giao diện Windows Explorer.

  Bạn có thể truyền dữ liệu đến máy phát di động bằng cách kéo và thả trực tiếp các tập tin bằng cách sử dụng giao diện Windows Explorer trên máy tính của bạn.

  LƯU Ý: Nếu bạn đã cài đặt Windows Media Player phiên bản 10 trở xuống trên máy tính, bạn phải cài đặt Windows Media Player phiên bản 11 đi kèm với máy phát di động để đảm bảo các chức năng hoạt động thích hợp.

  1. Xác định các tập tin nhạc bạn muốn chuyển đến máy phát di động.
  2. Nhấp vào Start (Bắt đầu) rồi nhấp vào My Computer (Máy tính của tôi).
  3. Trong cửa sổ My Computer (Máy tính của tôi), ở phần Other (Tùy chọn khác), nhấp đúp vào biểu tượng máy phát di động của bạn.
  4. Trong cửa sổ My Computer\ [Name of your portable player] (Máy tính của tôi\ [Tên máy phát di động]), nhấp đúp vào Internal Storage (Bộ nhớ trong).
  5. Luc này, bạn có thể kéo và thả các tập tin nhạc hoặc các thư mục vào vị trí này.