ID bài viết : S500061519 / Sửa lần cuối : 15/01/2013

Tại sao tôi không thể kết nối ổ cứng bên ngoài (HDD) với TV?

Không thể kết nối ổ cứng bên ngoài (HDD) với TV?

    Vui lòng kiểm tra dòng điện tối đa của HDD. TV này hỗ trợ HDD kết nối qua cổng USB với dòng điện 500mA.

    Khi dòng điện vượt quá 500mA, hãy kết nối ổ cứng với nguồn điện bên ngoài.