ID bài viết : 00091179 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Tại sao phải mất một khoảng thời gian thì tôi mới có thể nghe được âm thanh trầm từ wireless subwoofer khi kết nối với TV

    Mất khoảng 10 giây hoặc hơn để nghe được âm thanh từ wireless subwoofer sau khi đã kết nối với TV. Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện tình trạng này bởi những gợi ý sau:

    • Đặt TV và wireless subwoofer gần nhau hơn
    • Không đặt TV và wireless subwoofer trên giá khác nhau, giá kim loại hoặc bên dưới bàn
    • Di chuyển wireless subwoofer xa những thiết bị không dây khác