ID bài viết : S500061511 / Sửa lần cuối : 07/02/2013

Làm thế nào để chia sẻ hình ảnh bằng ứng dụng Album?

Làm thế nào để chia sẻ hình ảnh bằng ứng dụng Album?

  1. Chạm vào Apps & Widgets.
  2. Chạm vào Album.
  3. Chạm vào hình ảnh muốn chia sẻ cho đến khi nó được tô đậm.
  4. Chạm vào nút chia sẻ nằm ở góc trên bên tay phải
  5. Chọn ứng dụng mà bạn muốn sử dụng để chia sẻ hình ảnh của bạn.
   Trong ví dụ này chúng tôi sẽ dùng ứng dụng  Gmail.
  6. Nhập vào địa chỉ email và chạm send.