ID bài viết : S500061483 / Sửa lần cuối : 08/01/2013

Làm thế nào để xem hình ảnh trực tuyến (online) từ Picasa và Facebook bằng ứng dụng Album?

Làm thế nào để xem hình ảnh trực tuyến (online) từ Picasa và Facebook bằng ứng dụng Album?

  1. Chạm vào Apps & Widgets được đặt ở góc trên bên phải.
     
  2. Chạm vào Album.
     
  3. Chạm vào Online.
    
  4. Chạm vào settings được đặt ở góc trên bên phải.
  5. Chạm vào Online photos.
  6. Đánh dấu vào mục Picasa và Facebook.
    
  7. Chạm vào OK.
  8. Hình ảnh trực tuyến từ Picasa và Facebook đã có thể xem được trong mục online.
   /vaio/attachments/Tablet/511426/8.png