ID bài viết : SX141634 / Sửa lần cuối : 18/11/2019

Tôi thêm hoặc thay đổi ảnh bìa album trong ứng dụng Walkman như thế nào?

  Bạn có thể tải về ảnh bìa album trực tuyến bằng ứng dụng Walkman®. Bạn cũng có thể chọn một hình ảnh từ ứng dụng Album để dùng làm ảnh bìa album. Có thể bạn không được tải về ảnh bìa album cho một số mục được bảo vệ bản quyền nhất định.

  Lưu ý! Các bước để thay đổi ảnh bìa album sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị Xperia™ của bạn và phiên bản ứng dụng Walkman®.

  Android™ 4,2, 4,3 hoặc 4,4 

  Cách thêm hoặc thay đổi ảnh bìa album cho một bài hát

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Walkman.
  3. Từ màn hình chủ Walkman®, hãy duyệt tới bài hát hoặc album liên quan.
  4. Trong giao diện chính của trình phát nhạc Walkman®, hãy nhấp vào bìa album trong trình phát nhạc nhỏ.
  5. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Sửa thông tin nhạc.
  6. Nhấn vào bìa album, sau đó chọn một tùy chọn.
  7. Khi bạn đã làm xong, nhấn Lưu.

  Android™ 4,1

  Cách thêm hoặc thay đổi ảnh bìa album cho một bài hát

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Walkman.
  3. Từ màn hình chủ của ứng dụng Walkman®, trong mục Nhạc của tôi, hãy chọn một thể loại nhạc và duyệt đến bản nhạc mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi ảnh bìa album.
  4. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Sửa thông tin nhạc.
  5. Nhấn vào biểu tượng ghi, sau đó chọn một tùy chọn.
  6. Khi bạn đã làm xong, nhấn Lưu.

  Android™ 4,0

  Cách thêm hoặc thay đổi ảnh bìa album cho một bài hát

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Walkman.
  3. Trong Nhạc của tôi, hãy chọn một thể loại nhạc và duyệt đến bài hát hoặc album liên quan.
  4. Bấm phím Menu, rồi nhấn vào Sửa thông tin nhạc > Sửa ảnh bìa album.
  5. Chọn một tùy chọn.
  6. Khi bạn đã làm xong, nhấn Lưu.