ID bài viết : S500061492 / Sửa lần cuối : 06/02/2013

Sử dụng ứng dụng WALKMAN để xem và phát nhạc được chia sẻ trên Facebook?

Sử dụng ứng dụng WALKMAN để xem và phát nhạc được chia sẻ trên Facebook.

  1. Chạm vào Apps & Widgets.
    
  2. Chạm vào ứng dụng WALKMAN.
    
  3. Chạm vào My Music ở góc trên bên trái.
    
  4. Chạm vào Friends music.
  5. Chạm vào Connect ở phía bên phải.
  6. Đọc điều khoản sử dụng Facebook (Facebook terms of use) và chạm vào Accept.
  7. Nhập Facebook Username và password sau đó chạm vào Log In.
    
  8. Chạm vào Install ở góc trên bên phải
  9. Chạm vào Done.
  10. Bây giờ bạn đã có thể phát lại nhạc được chia sẻ bởi các người dùng khác trên Facebook.