ID bài viết : S500061490 / Sửa lần cuối : 06/02/2013

Làm thế nào để chia sẻ nhạc lên Facebook bằng ứng dụng WALKMAN?

Làm thế nào để chia sẻ nhạc lên Facebook bằng ứng dụng WALKMAN?

  1. Chạm vào Apps & Widgets.
  2. Chạm vào ứng dụng WALKMAN.
  3. Chọn bản nhạc để chia sẻ.
  4. Chạm vào biểu tượng Thumbs up.
  5. Nhập bình luận và chạm vào Share.

   Lưu ý: Vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây nếu Facebook không được thiết lập với ứng dụng WALKMAN:
   1. Đọc điều khoản sử dụng Face book (Facebook terms of use) và chạm vào Accept.
   2. Nhập Facebook Username và password sau đó chạm vào Log In.
   3. Chạm vào Install được đặt ở góc trên bên phải.
   4. Chạm vào Done.