ID bài viết : S500061512 / Sửa lần cuối : 07/02/2013

Làm thế nào để thêm một thẻ vị trí địa lý trên hình ảnh bằng cách sử dụng các ứng dụng Album?

Làm thế nào để thêm một thẻ vị trí địa lý trên hình ảnh bằng cách sử dụng các ứng dụng Album?

  1. Chạm vào Apps & Widgets nằm ở góc trên bên phải.
  2. Chạm vào Album.
  3. Chạm vào hình ảnh bạn muốn đến khi nó được tô đậm.
  4. Chạm vào cài đặt vị trí nằm ở góc trên bên phải
  5. Chạm vào Add geotag.
  6. Chạm vào vị trí nơi hình ảnh được chụp.
  7. Chạm vào OK.
  8. Chạm vào Maps để xem vị trí hình ảnh của bạn.