ID bài viết : S500061501 / Sửa lần cuối : 07/02/2013

Làm thế nào để thêm nhạc vào video sử dụng Movie Studio?

Làm thế nào để thêm nhạc vào video sử dụng Movie Studio?

  1. Chạm vào Apps & Widgets.
  2. Chạm vào Movie Studio.
  3. Chạm vào các chủ đề có sẵn.
  4. Chạm vào biểu tượng Audio đặt ở giữa phía dưới.
  5. Chọn ứng dụng tham khảo. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn WALKMAN.
  6. Chọn bài nhạc mong muốn.
  7. Chạm vào biểu tượng thiết lập ở góc trên bên phải.
  8. Chạm vào Export Movie.
  9. Chọn Movie Size và Movie quality bạn muốn xuất.
  10. Chạm Export.
  11. Bộ phim đã hoàn tất và có thể phát lại bằng một ứng dụng video.