ID bài viết : S500061449 / Sửa lần cuối : 10/01/2013

Cách phóng to hình ảnh để kiểm tra độ nét?

Phóng to hình ảnh để kiểm tra độ nét.

    Khi chế độ Focus thiết lập là MF (lấy nét bằng tay) hoặc DMF (trực tiếp lấy nét bằng tay), xem ảnh trực tiếp có thể được mở rộng để kiểm tra độ nét bằng cách thiết lập On cho chức năng MF assist. Chủ đề được phóng to 5,9 lần khi vòng lấy nét được xoay. Khi hình ảnh được phóng to, nếu bạn bấm nút điều khiển, hình ảnh được mở rộng 11,7 lần.

     

    Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng DMF để lấy nét, xoay vòng lấy nét trong khi nút chụp được nhấn xuống một nửa.


    Ngoài ra, nếu chức năng Focus Magnifier được gán cho một nút tùy chỉnh trong trình đơn Custom, hình ảnh trước khi chụp có thể được phóng to bằng cách sử dụng nút này.