ID bài viết : 00114273 / Sửa lần cuối : 01/06/2020In

Không thể lấy nét đối tượng khi máy ảnh đang ở chế độ Intelligent Auto.

    Nếu có nguồn ánh sáng mạnh hoặc đèn dây tóc chớp sáng trên màn hình chụp, cảnh có thể được nhận diện là Macro, không phải Cảnh đêm (Night Scene).

    QUAN TRỌNG: Các chế độ sau khác nhau tùy theo model máy ảnh. Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng để biết thông tin cụ thể.

    Khi chụp cảnh đêm, hãy chuyển chế độ chụp từ Intelligent Auto sang chế độ Chọn cảnh (Scene Selection) rồi chọn Cảnh đêm (Night Scene), Chạng vạng (Twilight) hoặc Chụp ảnh chạng vạng (Handheld Twilight). Bạn cũng có thể đổi chế độ chụp sang Chương trình tự động (Program Auto) và chọn Giữa (Center) hoặc AF giữa (Center AF) trong Vùng lấy nét (Focus Area)

    Nếu đối tượng chụp của cảnh đêm là người, hãy chuyển chế độ chụp sang chế độ Chọn cảnh (Scene Selection) rồi chọn Cảnh đêm (Night Scene), Chạng vạng (Twilight), Chân dung ban đêm (Night Portrait) hoặc Chân dung chạng vạng (Twilight Portrait).

    LƯU Ý: Đối với dòng RX, hãy thử dùng DMF (Lấy nét bằng tay trực tiếp), MF (Lấy nét bằng tay), v.v... nếu bạn vẫn không thể lấy nét ngay cả khi đã thử các bước trên.