ID bài viết : S500060468 / Sửa lần cuối : 02/03/2011

Tại sao không thể lấy nét hình ảnh gần khi quay phim?

    Không thể lấy nét hình ảnh gần khi quay phim.
    Chế độ Close Focus  bị vô hiệu hoá trong chế độ Movie Mode, do vậy bạn không thể lấy nét một hình ảnh gần.