ID bài viết : 00091503 / Sửa lần cuối : 05/09/2014In

Có thể lấy nét khi phóng đại hình ảnh nếu gắn ống kính A-mount không?

  Sử dụng chức năng Focus Magnifier (lấy nét phóng đại)

  Cài đặt theo hướng dẫn sau

  1. MENU- image (Cài đặt máy ảnh) - Focus Magnifier
  2. Nhấn image ở giữa bánh răng điều khiển để làm lớn hình ảnh và chọn vị trí hình ảnh mà bạn muốn làm lớn, sử dụng phía lên/xuống/trái/phải của bánh răng điều khiển
  3. Xác nhận lấy nét

  GỢI Ý
  Bạn phải cài đặt lại thiết lập này mỗi khi bạn chụp ảnh. Nếu bạn sử dụng chức năng này thường xuyên, chúng tôi khuyến nghị bạn cài sẵn chức năng Focus Magnifier trở thành nút tùy chỉnh

  Ví dụ, chức năng Focus Magnifier có thể cài sẵn thành nút Custom 2 (C2) theo hướng dẫn sau:
  MENU - image (Custom Settings) - Custom Key Settings - Custom Button 2 - Focus Magnifier

  Bạn cũng có thể đặt sẵn phím chức năng này với những phím khác. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng