ID bài viết : 00091025 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Máy ảnh không lấy nét khi sử dụng cài đặt lấy nét tự động (AF).

  Đôi khi Lấy nét tự động không lấy nét tốt là vì các lý do như khoảng cách giữa chủ thể và môi trường bạn đang chụp ảnh.
  Kiểm tra các giải pháp sau đây tùy theo các điều kiện hoặc môi trường.

  • Đảm bảo bạn không ở quá gần chủ thể.
   Khoảng cách tối thiểu từ chủ thể mà bạn có thể chụp (khoảng cách lấy nét tối thiểu) được xác định bằng ống kính riêng.
   Ảnh sẽ không được lấy nét nếu bạn cố chụp ở khoảng cách ngắn hơn khoảng cách lấy nét tối thiểu. Hãy chụp chủ thể ở khoảng cách lấy nét hoặc xa hơn.

   Khoảng cách lấy nét tối thiểu được ghi ở phía trước hoặc bên cạnh ống kính.

   Ví dụ: Đối với SAL1855 (DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM), khoảng cách lấy nét tối thiểu được ghi là "1,25m/0,82ft" theo đơn vị mét (m) và bộ (ft).
   Ảnh


  • Đảm bảo chủ thể hoặc môi trường không cản trở việc lấy nét.

   • Các chủ thể không có độ tương phản, như bầu trời xanh hoặc bức tường trắng
   • Các trường hợp trong đó nhiều chủ thể ở các khoảng cách khác nhau nằm trong một vùng lấy nét
   • Chủ thể có các họa tiết lặp lại, như ngoại thất tòa nhà
   • Các chủ thể sáng hoặc có đèn nền
   • Các chủ thể bóng, như bề mặt nước và các chủ thể bóng loáng
   • Các chủ thể chuyển động nhanh

   Hãy lấy nét như sau đối với các chủ thể hoặc môi trường khó lấy nét.

   1. Chuẩn bị chụp với tiêu cự được khóa bằng cách sử dụng một chủ thể ở cùng khoảng cách (Ấn nhẹ nút chụp để duy trì hiển thị khung màu lục.)


   2. Xoay thân máy ảnh hoặc ống kính về "MF" (lấy nét thủ công) và điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công.

  • Nếu thấy ảnh xuất hiện chỉ có một phần ảnh được lấy nét
   Bằng cách thu hẹp khẩu độ máy ảnh, bạn có thể chụp với toàn bộ bức ảnh được lấy nét, hơi mờ ở nền trước hoặc nền sau.

   Ảnh có khẩu độ mở (ví dụ: Giá trị khẩu độ là 2,8)
   Ảnh

   Ảnh có khẩu độ thu hẹp (ví dụ: Giá trị khẩu độ là 16)
   Ảnh

   Thử thực hiện các thao tác sau đây.

   1. Xoay núm điều chỉnh chế độ của máy ảnh về "A (chế độ Ưu tiên khẩu độ)".
    Chế độ này sẽ tự động đặt khẩu độ máy ảnh tùy biến mà không phải ở độ phơi sáng tối ưu.


   2. Tăng giá trị F bằng núm điều chỉnh.
    Tăng khẩu độ ở các vị trí tối làm giảm lượng ánh sáng nhận được, khiến hiện tượng rung máy dễ xảy ra. Trong các trường hợp đó, hãy sử dụng chân máy ảnh hoặc cơ chế tương tự để ngăn rung máy ảnh.

  • Nếu đang sử dụng ILCA-77M2, SLT-A77V, SLT-A99V hoặc DSLR-A900
   Nếu ảnh không lấy nét chủ thể hoặc trong các trường hợp khác, bạn có thể điều chỉnh vị trí lấy nét của từng ống kính được dùng.
   Trong MENU - Ảnh 3 (menu Thiết lập) - AF Micro Adj. (Tinh chỉnh vị trí lấy nét tự động), chuyển về On (Bật) và thực hiện tinh chỉnh từ amount (lượng điều chỉnh).

   Điểm lấy nét sẽ càng dịch ra sau chủ thể nhiều hơn nếu bạn chọn "+" và về phía trước nhiều hơn nếu chọn "-".
   Đặt giá trị điều chỉnh trong khi chụp thử.

   Lưu ý:

   • Nếu AF Micro Adj. (Tinh chỉnh vị trí lấy nét tự động) không được On (Bật), giá trị điều chỉnh sẽ không được ghi lại.
   • Bạn nên điều chỉnh trong môi trường thực tế mà bạn sẽ chụp ảnh.
   • Nếu bạn gắn ống kính đã được ghi, giá trị điều chỉnh được ghi sẽ hiển thị.
   • Nếu ống kính chưa được ghi, "±0" sẽ hiển thị.
   • Nếu "-" hiển thị cho giá trị điều chỉnh, 30 loại ống kính đã được ghi. Để ghi một ống kính mới, hãy lắp ống kính cần xóa và chỉnh giá trị về "±0" hoặc xóa các giá trị điều chỉnh để đặt lại tất cả các giá trị điều chỉnh.
   • Thực hiện tinh chỉnh AF với ống kính máy ảnh của các nhà sản xuất khác có thể tác động tới giá trị điều chỉnh ống kính Sony, Minolta và Konica Minolta của bạn. Không sử dụng chức năng này với ống kính của các nhà sản xuất khác.
   • Nếu sử dụng ống kính có cùng thông số kỹ thuật và ống kính của Sony, Minolta và Konica Minolta, bạn sẽ không thể tinh chỉnh AF riêng lẻ.

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải bảo dưỡng sản phẩm.