ID bài viết : S500061286 / Sửa lần cuối : 21/09/2012

Có thể tạm dừng khi quay phim?

Tạm dừng khi quay phim.


    Không có nút tạm dừng trên máy ảnh để tạm dừng việc quay phim. Máy ảnh này chỉ cho phép bạn bắt đầu và dừng hẳn việc quay phim.

    Bạn có thể bắt đầu quay phim bằng cách nhấn nút MOVIE, bất kể chế độ quay. Nhấn nút MOVIE một lần nữa để dừng quay, sau đó nhấn nút MOVIE một lần nữa để bắt đầu quá trình quay mới.

    Máy ảnh sẽ tạo ra tập tin video mới mỗi khi bạn bắt đầu quay, tuy nhiên các tập tin video có thể được kết hợp bằng cách sử dụng  PlayMemories Home.