ID bài viết : S500060470 / Sửa lần cuối : 28/02/2011

Có thể zoom trong khi quay phim không?

    Sử dụng chức năng zoom trong khi quay phim.

    Có thể, zoom quang học có thể được sử dụng trong khi quay phim.

    Lưu ý: Âm thanh của thao tác zoom sẽ bị thu âm lại nếu bạn zoom trong khi quay phim.