ID bài viết : S500060465 / Sửa lần cuối : 28/02/2011

Tại sao việc quay phim đột nhiên dừng lại, mặc dù dung lượng bộ nhớ chưa đầy?

    Việc quay phim đột nhiên dừng lại, mặc dù dung lượng bộ nhớ chưa đầy.

    Kích thước tập tin của một đoạn phim có giới hạn lên đến khoảng 2 GB trong máy ảnh của bạn. Do đó, việc quay tự động dừng lại khi kích thước tập tin đạt khoảng 2GB trong lúc quay.