ID bài viết : 00072884 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn việc quay phim khi vô ý bấm nút Movie?

Thiết lập để máy ảnh không quay phim khi vô ý nhấn nút Movie.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thiết lập Movie Mode Only cho nút MOVIE trong Custom Settings để vô hiệu nút Movie khi bạn vô ý nhấn nút .

LƯU Ý: Khi thiết lập Always, quá trình quay sẽ bắt đầu ở bất kỳ chế độ nào