ID bài viết : 00072884 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn việc quay phim khi vô ý bấm nút Movie?

Thiết lập để máy ảnh không quay phim khi vô ý nhấn nút Movie.

    Thiết lập Movie Mode Only cho nút MOVIE trong Custom Settings để vô hiệu nút Movie khi bạn vô ý nhấn nút .

    LƯU Ý: Khi thiết lập Always, quá trình quay sẽ bắt đầu ở bất kỳ chế độ nào