ID bài viết : S500061273 / Sửa lần cuối : 27/08/2012

Tại sao không thể sử dụng chức năng Auto HDR ?

Chức năng Auto HDR không thể sử dụng.


    Auto HDR chỉ có ở chế độ chụp P, S, A, M.

    Ngoài ra, bạn cũng không thể chọn Auto HDR trong các thiết lậpsau.

    • Khi Quality thiết lập là RAW hoặc RAW & JPEG.
    • Khi sử dụng Picture Effect