ID bài viết : S500059906 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể chọn chức năng Auto HDR?

Chức năng Auto HDR không thể sử dụng.

    Bạn không thể chọn Auto HDR trong một số cài đặt sau.

    • Khi chế độ phơi sáng được thiết lập AUTO, AUTO+, Scene Selection, Continuous Advance Priority AE hoặc Sweep Panorama
    • Khi Quality được cài đặt ở RAW hoặc RAW & JPEG.
    • Khi Smile Shutter được cài đặt ở On.
    • Khi độ nhạy ISO được cài đặt ở Multi Frame NR.