ID bài viết : S500059906 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể chọn chức năng Auto HDR?

Chức năng Auto HDR không thể sử dụng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn không thể chọn Auto HDR trong một số cài đặt sau.

  • Khi chế độ phơi sáng được thiết lập AUTO, AUTO+, Scene Selection, Continuous Advance Priority AE hoặc Sweep Panorama
  • Khi Quality được cài đặt ở RAW hoặc RAW & JPEG.
  • Khi Smile Shutter được cài đặt ở On.
  • Khi độ nhạy ISO được cài đặt ở Multi Frame NR.