ID bài viết : S500056623 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao chức năng giảm mắt đỏ không có hiệu quả?

Chức năng giảm mắt đỏ vô hiệu quá.

    Với chức năng giảm hiện tượng mắt đỏ, đèn flash nháy một lần trước khi nó nháy thực sự để hạn chế phản chiếu trong lòng đen của mắt. Nếu tốc độ màn trập chậm cộng với Flash Sync.cài đặt là Rear, khoảng cách giữa hai lần nháy có thể trở nên dài và chức năng giảm hiện tượng mắt đỏ sẽ kém hiệu quả hơn. Trong trường hợp này, hãy cài đặt Flash Sync.Front.