ID bài viết : S500058175 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Những ống kính nào không thể sử dụng chức năng chống rung SteadyShot?

Những ống kính không thể sử dụng chức năng chống rung SteadyShot.

    Tất cả ống kính SONY α có thể sử dụng chức năng SteadyShot.
    * như A900 có bộ cảm biến hình full-frame, ống kính DT không thể sử dụng.

    Ttrong số những ống kính KONICA MINOLTA, ống kính 1x-3x Macro Zoom không thể sử dụng chức năng SteadyShot. Khi sử dụng những ống kính này, vui lòng tắt chức năng SteadyShot.