ID bài viết : S500061269 / Sửa lần cuối : 27/08/2012

Thời lượng phơi sáng tối đa là bao nhiêu?

Thời lượng phơi sáng tối đa.

    Phơi sáng Bulb có thể được thực hiện cho đến khi pin hết, đó là khoảng 3 giờ với pin NP-BX1được sạc đầy .

    Nếu Long Exposure NR (giảm nhiễu) được bật và thời gian phơi sáng là một giây hoặc lâu hơn, xử lý giảm nhiễu được thực hiện sau khi tiếp xúc. Trong khi giảm nhiễu đang được thực hiện, ... sẽ xuất hiện trên màn hình LCD. Bạn không thể lấy hình ảnh tiếp theo cho đến khi quá trình này hoàn tất.


    Tuy nhiên, nếu không có đủ năng lượng pin còn lại sau khi tiếp xúc, giảm nhiễu sẽ không được thực hiện.