ID bài viết : S500057751 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Khoảng cách chụp tối thiểu trong chế độ Macro là bao nhiêu?

Về khoảng cách chụp tối thiểu trong chế độ Macro.

  Trong chế độ Macro, Bạn có thể chụp những chủ thể ở khoảng cách gần khoảng 8cm khi zomm được đặt ở vị trí rộng nhất (W).  Tuy nhiên, khoảng cách lấy nét thay đổi phụ thuộc vào vị trí zoom.  Do đó, việc chụp ảnh với zoom được đặt ở vị trí rộng nhất (W) được đề xuất.

  Khoảng cách chụp tối thiểu
  Khi zoom được đặt ở vị trí rộng nhất (W): khoảng 8cm tính từ bề mặt ống kính
  Khi zoom được đặt ở vị trí xa nhất (T): khoảng 25cm từ bề mặt ống kính

  Những lưu ý khi chụp ảnh trong chế độ Macro:
  - Phạm vi lấy nét được trở nên rất hạn chế, và toàn bộ chủ thể có thể không được lấy nét hoàn toàn.
  - Tốc độ AF giảm xuống để lấy nét được trên những chủ thể gần một cách chính xác .