ID bài viết : 00052840 / Sửa lần cuối : 25/06/2020In

Khoảng cách tối đa giữa máy ảnh và thiết bị di động khi sử dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) là bao nhiêu?

    Có một số yếu tố môi trường có thể làm giảm phạm vi tối đa giữa một máy ảnh tương thích Wi-Fi của Sony và một thiết bị di động sử dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile). Khi có các điều kiện môi trường lý tưởng, khoảng cách tối đa khuyến nghị để kết nối máy ảnh với mộtthiết bị di độnglà nhỏ hơn 5 mét hoặc 16 feet.

    LƯU Ý: