ID bài viết : 00052840 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Khoảng cách tối đa giữa máy ảnh và điện thoại thông minh khi sử dụng PlayMemories Mobile?

    Một vài yếu tố môi trường có thể làm giảm khoảng cách tối đa giữa một máy ảnh tương thích Sony® Wi-Fi và một điện thoại thông minh sử dụng PlayMemories Mobile™. Tại một điều kiện môi trường lý tưởng, khoảng cách tối đa được đề nghị một máy ảnh có thể kết nối với điện thoại thông mình là nhỏ hơn 5 mét hay 16 feet.

    LƯU Ý: Không phải tất cả máy ảnh hay máy quay đều có Wi-Fi. Để xem thiết bị của bạn có Wi-Fi hay không, kiểm tra hướng dẫn sử dụng được cung cấp.