ID bài viết : S500057549 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Khi nào nên sử dụng bù độ phơi sáng?

Khi nào nên sử dụng bù độ phơi sáng.

    Khi chụp trong chế độ tự động, máy quay phim thiết lập độ phơi sáng tối ưu một cách tự động. Tuy nhiên, các đối tượng đen hoặc đối tượng trắng có độ phản xạ khác nhau ngay cả khi được phơi sáng với cùng cường độ ánh sáng, vì thế lượng ánh sáng mà lộ sáng kế nhận được là khác nhau.

    Do vậy, lộ sáng kế có thể nhận một đối tượng trắng là một điểm sáng hoặc một đối tượng đen là điểm tối, bất kể độ sáng thực tế của cảnh, và thiết lập độ phơi sáng không đúng.

    Trong những trường hợp này, sử dụng bù độ phơi sáng để điều chỉnh độ phơi sáng. Điều chỉnh độ phơi sáng theo hướng dấu (+) khi xử lý các đối tượng bị chiếu sáng từ sau hoặc đối tượng trắng và theo hướng dấu (-) khi xử lý các đối tượng màu đen.