ID bài viết : S500061188 / Sửa lần cuối : 13/03/2012

Sự khác nhau giữa 50i và 50p là gì?

    Đối với hệ PAL:
    Sự khác nhau giữa 50i và 50p. 

    50i quay 50 khung hình mỗi giây sử dụng hệ thống quét xen kẽ, và 50p quay 50 khung hình mỗi giây sử dụng hệ thống quét liên tục. 50i được khuyên dùng với quay phim thông thường.
    Hệ thống quét xen kẽ đọc các số chẵn và số lẻ luân phiên quét các dòng. Trong khi đó, hệ thống quét liên tục đọc số chẵn và số lẻ quét các dòng cùng lúc, do đó sẽ có gấp đôi thông tin trên một đơn vị thời gian so với hệ thống quét xen kẽ