ID bài viết : S500056118 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có gì khác nhau giữa HOME menu và OPTION menu?

    Sự khác biệt giữa HOME menu và OPTION menu.


    Cả 2 đều là những chức năng menu trực quan và dễ dùng.
    The HOME  menu là cổng vào cho tất cả các chức năng trong máy quay Handycam.  Với HOME menu, bạn có thể chọn chức năng ghi, phát, thiết lập, v..v theo nhóm, loại.
    OPTION  menu giúp bạn truy nhập trực tiếp các chức năng có sẵn tại thời điểm đó, nó xuất hiện như cửa số được mở ra khi bạn click chuột phải trên máy tính. Các chức năng khác nhau được hiển thị trên nền máy.