ID bài viết : S500055826 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Sự khác nhau giữa ống kính Carl Zeiss Vario-Sonnar và Vario-Tessar?

    Sự khác nhau giữa ống kính Carl Zeiss Vario-SonnarVario-Tessar.
    Ống kính Carl Zeiss Vario-Tessar được dùng chính thức trong các camera tương tác. Trong khi đó máy quay Handycam sử dụng ống kính Carl Zeiss Vario-Sonnar.