ID bài viết : S500056224 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Sự khác nhau giữa USB streaming và i.LINK capturing?

Sự khác nhau giữa USB streaming và i.LINK capturing.

    i.LINK capturing có băng tần rộng hơn và độ nén thấp hơn giúp cho chất lưọng hình ảnh tốt hơn so với USB streaming. 
    Ghi chú: Bạn hãy dùng chúng tùy theo môi trường hệ thống.