ID bài viết : S500056252 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Sự khác nhau giữa chế độ ghi LP, SP và HQ là gì?

Sự khác nhau giữa chế độ ghi LP, SP và HQ.

    Sự khác nhau giữa chế độ ghi LP, SP và HQ được liệt kê dưới đây:
    • LP (Long Play): Chế độ LP có thời gian ghi âm dài nhất. Tuy nhiên, chất lượng của những đoạn phim có thể bị suy thoái hoặc chặn tiếng ồn có thể xuất hiện trong những cảnh với chuyển nhanh chóng.
    • SP (Standard Play): Ghi trong chế độ quay chuẩn.
    • HQ (High Quality): HQ chế độ có chất lượng hình ảnh cao nhất. Tuy nhiên, thời gian quay sẽ được rút ngắn.