ID bài viết : S500060961 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Skype tốn phí bao nhiêu?

Phí của Skype.

    Skype miễn phí.