ID bài viết : S500060960 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Skype là gì?

Về Skype.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đây là một ứng dụng để thực hiện cuộc gọi video miễn phí hoặc cuộc gọi thoại với người dùng Skype khác trên thế giới.