ID bài viết : S500060960 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Skype là gì?

Về Skype.

    Đây là một ứng dụng để thực hiện cuộc gọi video miễn phí hoặc cuộc gọi thoại với người dùng Skype khác trên thế giới.