ID bài viết : 00197872 / Sửa lần cuối : 28/05/2019

Đầu phát Blu-ray Disc hỗ trợ thiết bị lưu trữ USB có dung lượng tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đầu phát Blu-ray Disc có thể hỗ trợ dung lượng ổ cứng USB, bộ nhớ, và hệ thống tập tin sau đây.
LƯU Ý:

  • Trong trường hợp có nhiều phân vùng, bạn chỉ có thể sử dụng phân vùng đầu tiên. Bạn không thể truy cập vào bất kỳ phân vùng tiếp theo nào.
  • Bạn nên sử dụng ổ cứng USB ngoài hoặc bộ nhớ USB của Sony.
  • Đầu phát Blu-ray Disc được thiết kế để hoạt động với các sản phẩm bên thứ ba nhưng không bảo đảm tương thích với tất cả thiết bị USB.

Cũ:
✔:Tương thích
-:Không tương thích

Để biết các model AP:

Năm Tên model Ổ cứng USB: Bộ nhớ USB
Dung lượng thử nghiệm tối đa Hệ thống tập tin
Ổ cứng USB Bộ nhớ
USB
Quản lý phân vùng
MBR GPT FAT32 NTFS exFAT

2018

UBP-X700 2TB 4TB 128 GB
2017 UBP-X800
2016 BDP-S6700
2015 BDP-S6500
BDP-S5500
BDP-S4500
BDP-S3500
BDP-S1500
2014 BDP-S7200
BDP-S6200
BDP-S5200
BDP-S4200
BDP-S3200
BDP-S1200
-

-

 

2013

BDP-S5100
BDP-S4100
BDP-S3100
BDP-S1100
2012 BDP-S790
BDP-S590
BDP-S490
BDP-S390
64G
BDP-S190 -
2011 BDP-S780
BDP-S580
BDP-S485
BDP-S480
BDP-S380
BDP-S185
2TB
2010 BDP-S770
BDP-S570
BDP-S470
BDP-S370

-