ID bài viết : S500060983 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có hỗ trợ cuộc gọi đi có trả phí (Skypeout) không?

Thắc mắc về cuộc gọi đi có trả phí (Skypeout).

    Hiện tại không hỗ trợ cuộc gọi đi có trả phí (Skypeout).