ID bài viết : S500060541 / Sửa lần cuối : 21/03/2011

Tại sao không thể chụp hình sau khi nhấn nút PHOTO trong khi đang quay phim?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không thể chụp hình sau khi nhấn nút PHOTO trong khi đang quay phim.
Khi tốc độ khung hình được thiết lập đến 60p, bạn không thể chụp hình hay sử dụng chức năng nhận diện nụ cười trong khi quay phim. Những thao tác này có thể sử dụng được nếu máy quay phim đang ở chế độ chờ.