ID bài viết : 00204358 / Sửa lần cuối : 26/10/2021

Nhiễu trên kính ngắm (màn hình) ngày càng rõ hơn khi nhấn nút chụp nửa chừng.

  Nhiễu ngày càng rõ hơn khi bạn nhấn nút chụp nửa chừng khi đang sử dụng khẩu độ hẹp ở chế độ A với chức năng Anti-flicker Shoot. (Chụp chống rung) được đặt thành On (Bật).

  [1] Trước khi nhấn nút chụp nửa chừng
  [2] Khi nhấn nút chụp nửa chừng


  Tình trạng này xảy ra do tốc độ khung hình của dạng xem trực tiếp trở nên nhanh hơn để phát hiện rung hình.
  Tốc độ màn trập của dạng xem trực tiếp cũng trở nên nhanh hơn tương ứng với tốc độ khung hình và lượng ánh sáng giảm đi.
  Nhiễu tăng lên để bù cho việc thiếu hụt độ sáng.

  Nhiễu này không ảnh hưởng đến hình ảnh thực tế được chụp. Tuy nhiên, nếu thấy phiền phức, bạn hãy tắt chức năng Anti-flicker Shoot. (Chụp chống rung).