ID bài viết : 00080208 / Sửa lần cuối : 11/01/2018

Tôi không thể chụp lại hình ảnh khi đang ghi lại phim

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chụp hình ảnh trong khi đang quay phim

Khi quay phim ở chế độ PS (PS mode), bạn không thể chụp lại hình hoặc sử dụng chức năng chụp nụ cười trong khi đang quay phim. Hoạt động này chỉ có thể được thực hiện khi máy quay đang ở chế độ chờ (Stand by)