ID bài viết : 00080208 / Sửa lần cuối : 17/06/2020

Tôi không thể chụp lại hình ảnh khi đang ghi lại phim

    Chụp hình ảnh trong khi đang quay phim

    Khi quay phim ở chế độ PS (PS mode), bạn không thể chụp lại hình hoặc sử dụng chức năng chụp nụ cười trong khi đang quay phim. Hoạt động này chỉ có thể được thực hiện khi máy quay đang ở chế độ chờ (Stand by)