ID bài viết : S500056320 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao mất một khoảng thời gian dài mới chụp được ảnh sau khi bấm PHOTO?

    Mất một khoảng thời gian dài mới chụp được ảnh sau khi bấm PHOTO.


    Nếu người dùng bấm mạnh nút PHOTO ngay lập tức mà không xác định tiêu điểm bằng cách bấm nhẹ nút này thì có thể sẽ mất một khoảng thời gian để chụp ảnh vì máy quay cần một ít thời gian để tự động điều chỉnh tiêu điểm.